Skip to content
Naslovna arrow BD Agro Info
BD Agro Info Štampaj

Poziv za redovnu skupštinu akcionara 2014. godine

___________________________________________________

Odluke skupštine

Zapisnik sa Skupštine

 

Dokumenti za skupštinu

Odluka o sazivanje vanredne skupštine 25.04.14

Odluka o sazivanju vanredne sednice 25.04.14

Formular za glasanje u odsustvu 25.04.14

Punomoćje za akcionare 25.04.14

Predlog odluke o imenovanju zapisničara 25.04.14

Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine 25.04.14

Odluka uppr-a

BD Agro uppr-nacrt 1

Odluka o razrešenju člana odbora direktora BD Agro AD

Odluka o imenovanju člana odbora direktora BD Agro AD

 

___________________________________________________

Zapisnik sa skupštine 29.06.2013

Odluke sa Skupstine od 29.06.2013. god.

 

BD AGRO Godišnji izveštaji 2012

BD AGRO Konsolidovani godišnji izveštaji 2012

Odluka-dnevni red

Odluka o sazivanju Skupštine

Odluka o imenovanju zapisničara, kom. za glasanje i ov.zapisnika

Odluka o obrazovanju komisije za imen. pred. Skupštine

Odluka o izboru predsednika Skupštine

Donosenje odluke o izboru revizora za 2013.g.

Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2012.g.

Odluka o usvajanju godisnjeg konsolidovanog izveštaja

Punomoćje za glasanje

Formular za glasanje u odsustvu

 

Odluka o imenovanju zapisničara, lica kaoja overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje

Odluka o imenovanju odbora direktora BD Agro AD

Odluka o razrešenju članova odbora direktora BD Agro AD

Odluka o razrešenju generalnog direktora BD Agro AD

Odlika o  usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane 22.03.2013. god

Zapisnik sa sednice III vanredne skupštine 07.05.2013.

 

Odluka o sazivanju III vanredne sednice skupštine akcionara

Odluka - Sazivanje skupštine

Odluka - Zapisničar, komisija, ov.zapisnika

Punomoćje za glasanje

Listić - glasanje u odsustvu

 

Zapisnik 22.03.2013

Odluka o usvajanju zapisnika

Odluka o imenovanju člana odbora direktora

Odluka o imenovanju zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članovi komisije za glasanje

Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta

 

Odluka  OD o sazivanju skupštine

Predlog odluke imenovanje člana odbora direktora

Predlog odluke imenovanje komisije i zapisničara

Predlog odluke prodaja polj.zemljišta KO Dobanovci

Punomocje za glasanje

Formular za glasanje u odsustvu

Zapisnik sa vanredne skupštine 25.01.2013

Obaveštenje

 

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara BD AGRO AD

Odluka Skupštine akcionara - imenovanje zapisničara

Odluka Skupštine akcionara - usvajanje zapisnika

Odluka Skupštine akcionara- Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta

 

Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice skupstine akcionara BD Agro a.d.

Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara

Zapisnik sa redovne sednice skup. akcionara BD Agro a.d.

Predlog komisije za glasanje i zapisničara

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje za akcionare

Predlog odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta

 

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 2012

ODL.ZAPISNIČ.CL.KOM. I OVERIVAČA

ODLUKA IMENOVANJE ODBORA DIREKTORA

ODLUKA IMENOVANJE REVIZORA

ODLUKA O UKIDANJU NADZ.ODBORA

ODLUKA O UKIDANJU UPR.ODBORA

ODLUKA O USVAJANJU DNEVNOG REDA

ODLUKA PREDSED.SKUPŠTINE

ODLUKA RAZREŠENJE GENER.DIREKTORA

ODLUKA USVAJANJE GOD.FINANS.IZVEŠTAJA

ODLUKA USVAJANJE OSNIV.AKTA

ODLUKA USVAJANJE POSLOVNIKA

ODLUKA USVAJANJE STATUTA

ODLUKA USVAJANJE ZAPIS.SA VANRED.SK.

ODLUKA USVAJANJU KONSOL.FIN.IZVEŠTAJA

USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZ.ODBORA

USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU UPR.ODBORA

Izveštaj konsolidovan PWC

Izveštaj PWC

Izmenjen predlog odluke o imenovanju direktora BD AGRO AD

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA 2012.

IZVEŠTAJ O RADU UO

ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠT.AKCIONARA 2012

ODLUKA O RASPUŠTANJU NADZORNOG O.

ODLUKA O RASPUŠTANJU UPRAVNOG ODBORA

ODLUKA O RAZREŠENJU GEN.DIREKTORA

PREDLOG ODLUKE REVIZORA 2012. redovna skupstina

PREDLOG ODLUKE ZA IZBOR GENER.DIR.29.06.2012.

SKUPŠTINA AKCIONARA-zapisničar,overa zapisnika 2012

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE

 

 BD AGRO Godišnji izveštaj o poslovanju

 BILANS STANJA

 BILANS USPEHA

 PROMENE NA KAPITALU

 STATISTICKI ANEKS

 TOKOVI GOTOVINE

 NAPOMENE UZ ZAVRŠNI RAČUN 2011

Konsolidovani izveštaj 2011

Napomene uz konsolidovane fin. izveštaje

 

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

ODLUKA O SAZIVANJU SKUPŠTINE 06.2012.pdf
Poslovnik o radu skupštine.doc
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU 06.2012.pdf
Akt o osnivanju  BD AGRO AD - KONAČAN TEKST.doc
Statut jednodomnog društva.doc

 

ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sazivanje vanredne skupstine akcionara.pdf

 

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

BD Agro 2010 - opinion signed

Z A P I S N I K.pdf
Z A P I S N I K.doc
SKUPSTINA AKCIONARA.pdf
SKUPSTINA AKCIONARA.doc
SAZIVANJE SKUPSTINE.pdf
SAZIVANJE SKUPSTINE.doc
PREDLOG ODLUKE REVIZIOR.pdf
PREDLOG ODLUKE REVIZIOR.doc
ODLUKA UO CLANOVI UO 2011..pdf
ODLUKA UO CLANOVI UO 2011..doc
ODLUKA O IZBORU PREDSENIKA SK.AKC..pdf
ODLUKA O IZBORU PREDSENIKA SK.AKC..doc
ODLUKA O IZBORU CLO.NADZORNOG ODBORA.pdf
ODLUKA O IZBORU CLO.NADZORNOG ODBORA.doc

 

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Preuzmite dokumente:

Sazivanje_skupstine.doc
Članovi_komisija.doc
Nadzorni_odbor.doc
Predsednik.doc
Revizor.doc
Upravni_odbor.doc
Izvestaj_o_radu_uo.doc
Dan_akcionara.doc

Bilans stanja.pdf
Bilans uspeha.pdf
Nadzorni odbor izvestaj.pdf
Promene na kapitalu.pdf
Statisticki aneks.pdf
Tokovi gotovine.pdf
BD Agro - napomene 2009 jm v5.doc

Izveštaj nezavisnog revizora.pdf

 

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Preuzmite dokument:

Odluka i radni materijal

 

ODLUKA O SAZIVU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Preuzmite dokument:
Odluka o sazivu vanredne skupstine akcionara 2009.doc

 
BD Agro 44..jpg

Novosti

 23.05.2011

Ocenjivanje kvaliteta povodom 78. međunarodnog poljoprivrednog sajma

Detaljnije...
 

Mediji

19 decembar 2012
ALJAZEERA
Kontekst vodi Dalija Hasanbegović.

Zašto mljekarska industrija u regiji posluje s gubitkom? Jesu li za proizvođače najveći problem niski poticaji, a najbolje rješenje protesti?

Šta poduzeti da bi industrija mlijeka bila isplativa, a mljekari zadovoljni? Mogu li zemlje regije ispuniti evropske standarde u proizvodnji i preradi mlijeka?

 

Detaljnije...